Meditace Ida Opava
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Karma Yogi


Karma Yogi je významným představitelem tibetského buddhismu. Ve své praxi  aplikuje učení tantrického buddhismu, učení dzogčen i bönu tibetského šamanismu. Při své činnosti je veden slibem bodhisattvy pomáhat všem bytostem oprostit se od utrpení.

Jeho učiteli byli zejména H.H. (Jeho Svatost) 16. karmapa Randžung Rigpä Dordže (držitel odkazu školy Karma Kagjü), který jej přijal za svého žáka a byl pod jeho přímým vedením po dobu 7 let.

Dalším jeho učitelem byl Dudjom Rinpoče
držitel odkazu školy Ňingma.

KarmaYogi se několikrát osobně setkal s H.H. 17. Karmapou Ogyen Trinley Dordžem i s H.H. 14. dalajlámou. Jeho přítelem byl Sogjal Rinpoče.

Karma Yogi se stále snaží sjednocovat jednotlivé duchovní cesty. Zabývá se organizací velkých setkání významných představitelů jednotlivých škol. Jeho nejnovější aktivitou je organizace hnutí za ochranu matky země a přírody. Účastní se společných meditací a koordinuje tuto činnost se šamany v různých zemích světa, které vzájemně spojuje. V minulosti již rozpoznal několik inkarnací duchovních mistrů – tulkuů.

Karma Yogi není mnichem – tedy lámou (učitelem v klášteře), ale získal oprávnění nosit titul Gomchen – což je učitel buddhismu mimo klášterní systém. Karma Yogi se velmi aktivně setkává se svými žáky, kteří  jsou rozeseti po celém světě.

Setkání s Karma Yogi přináší zúčastněným spoustu informací o učení Buddhy a jeho významu pro život všech cítících bytostí. Svá vystoupení doplňuje o příklady ze života a činech významných představitelů buddhismu. Podává návod pro naše životy v denní praxi, významu meditace a sladění duchovní praxe s našimi běžnými životy. Je velmi povznášející mít možnost být přítomen při provádění některých obřadů či společné meditaci. V diskuzích nachází rady a východiska pro řešení našich problémů.

Setkání s ním může mnohým z nás otevřít nové obzory a nasměrovat nás  k dalším zásadním rozhodnutím a krokům v našich životech.


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky